Kinderergotherapie Parkstad richt zich op het behandelen van kinderen en het adviseren van de ouders cq. begeleiders.
 

We helpen kinderen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan of aankleden, maar ook om spelen, school, of hobby's.

 

Binnen de behandeling kan dit betekenen dat we m.n. bij het kind thuis of op school behandelen en/ of adviseren.

 

 

 

We zijn verhuisd !  Het nieuwe adres is 

Johannes XXIII Singel 4, 

6416GH Heerlen