Kinderergotherapie Parkstad
Carla van Berkel  06-51374507

openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8:00 - 19:00
 
Johannes XXIII Singel 4
6416GH Heerlen
(in het pand bij fysiotherapie Logister)

telefoonnummers:
Carla                06-51374507
Denise             06-30388739
Djoy                 06-54361120
Ellen                06-53643908
Denise N         06-55213721
Chayenne       06-13042386persoonlijk:
DeniseN@kinderergotherapie-Parkstad.nl
Chayenne@kinderergotherapie-Parkstad.nl


Dependances:
Locatie de Pyler
Meezenbroekerweg 5
6412VK Heerlen

Locatie Mgr. Hanssenschool
Zandbergsweg 115
6432 CC Hoensbroek

Locatie ZMLK school Jan Baptist
Schoolstraat 81
6466 HV Kerkrade

Locatie ZMLK school Catharina
Smidserweg 4
6419CP Heerlen

Locatie Arcadia
Schoolstraat86-88
6466 HV Kerkrade

NIEUW
Kinderergotherapie-Beekdaelen
Hoofdstraat 39
6436CB Amstenrade
onderdeel van Kinderteam Beekdaelen


NIEUW
Kinderergotherapie-Maastricht
Esdoorn 2
6226TA Maastricht
onderdeel van Kinderteam MaastrichtLinks:www.fysiotherapiebronzwaer.nl (gemeente Maastricht)

www.fysiotherapievanderzijden.nl (gemeente Beekdaelen)

www.logister-fysiotherapie.nl (gemeente Heerlen)


AVG:

Kinderergotherapie Parkstad, gevestigd aan de Johannes de XXIII Singel, 6416GH te Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Johannes XXIII Singel 4, 6416GH Heerlen
T: 0031651374507
E: info@kinderergotherapie-parkstad
W: www.kinderergotherapie-parkstad.nl

Carla van Berkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderergotherapie Parkstad. Zij is te bereiken via info@kinderergotherapie-parkstad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderergotherapie Parkstad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderergotherapie Parkstad verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Kinderergotherapie Parkstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
Kinderergotherapie Parkstad gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: EPD Intramed.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kinderergotherapie Parkstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk gestelde bewaartermijn voor medische dossiers van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kinderergotherapie Parkstad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderergotherapie Parkstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderergotherapie-parkstad.nl.   We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kinderergotherapie Parkstad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinderergotherapie Parkstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kinderergotherapie-parkstad.nl